...
Skip to content

Atjaunots laivas.lv foto arhīvs

  • by

Šobrīd ir atjaunots un, pēc ilgāka laika, skatāms laivas.lv kluba lapas foto arhīvs – galerijas. Pieejams no campo.lv lapas.

Tur skatāms viss, kas saglābts pēc 2022.gada rudens “profesionālo IT labvēļu” viesošanās laivas.lv lapā. Saglābts ir daudz. Bildes – visas, bet neatradīsiet pie tām piekārtotos komentārus, diskusijas, bilžu parakstus u.c. lietas, kuru atjaunošana šobrīd šķiet visai komplicēta. Pilnīgi iespējams, ka jaunākajos laikos šī palīginformāciija būtu kalpojusi vien sentimenta noskaņas radīšanai vecākajai paaudzei un tieši iesaistītajiem, līdz ar to, šodien šī zaudējuma aktualitāte varētu būt pieciešama. Galvenais – bildes nav zudušas un, pat ņemot vērā, tehnoloģiju attīstības gaismā, smieklīgos 2000.gadu sākuma bilžu izmērus, tās joprojām ir saistošs izziņas materiāls.

Tomēr, šur tur ir zudusi informācija par bilžu un reportāžu autoriem. Kaut kur ir, kaut kur nav. Īpaši tas attiecas uz fotokonkursam “Gada ūdensbilde” (2006-2011.gads) iesniegtajiem darbiem, kuru piederību un parakstus šifrējām no failu nosaukumiem un gala rezultātu tabulām. Un ne vienmēr sekmīgi. Kaut kur palikuši tikai autora iniciāļi, kas ne vienmēr ir unikāli, citur tikai bilžu paraksti/nosaukumi, citur nav nekā cita kā IMG00XX vai PIC00YY…Tāpēc aicinam autorus sameklēt savus darbus un šo informāciju pārbaudīt. Būsim priecīgi par palīdzību taisnības atjaunošanā! Korekcijas un labojumus sūtiet uz campo e-pastu.

Fotokonkursu galerijas pieejamas šajās saitēs: 2006.gads, 2007.gads, 2008. gads, 2009. gads, 2010.gads, 2011.gads.

Leave a Reply

en_USEnglish
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.